Berättelsen om Skytten och Draken från utställningen Pirater på Kalmar läns museum