Bland helgon och mirakel under medeltiden

Med Anders Fröjmark, docent i historia, Linnéuniversitetet

Under vår katolska medeltid var helgonen en länk mellan människan och det gudomliga och en självklar del av vardagen. Det fanns en övertygelse om att helgonen hörde ens böner och att de kunde åstadkomma mirakel. Nedtecknade mirakelberättelser vittnar om helgonens kraft och förmåga att hjälpa när nöden varit som störst. Anders Fröjmark ger oss via berättelserna en inblick i helgonkult och vardagsliv vid den här tiden. Han berättar också om ett nytt, stort forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, där han medverkar.