Demontering av södra porten på Eketorps fornborg

En ny port ska byggas som del av projektet Öppna portar.
Foto Andreas Juhl