Georadar-mätningen i Hossmo

Filmsnutten visar en animering av georadar-mätningen i Hossmo, där vi skiktvis tar oss ner i marken från ytan och ner till ca 1 m djup. De mörka och vita fälten som framträder visar fysiska avvikelser i markens sammansättning, det kan vara stensamlingar, nedgrävningar eller bara mörkare och fetare jord, s.k. kulturlager. Tillsammans med fyndspridningen från den inledande metalldetekteringen ger resultaten oss ett bra underlag när vi ska sätta skopan i backen.