Premiär för Tesla i dELbilspoolen vid Kalmar läns museum

Kalmarregionens första elbilspool, dELbilspoolen, blir först med att erbjuda en Tesla modell S 70D. dELbilspoolen är ett samarbete mellan Kalmar läns museum, Kalmar kommun, Kalmar Energi, HSB och Move About. Samarbetet utökades i somras med ytterligare en aktör, Glebes Fastighets AB, som tillsammans med Kalmar läns museum möjliggör förvärvet av en Tesla. Nu är dELbilspoolen komplett. Publik och tillgänglig för alla, toppat med lång räckvidd och fantastisk körglädje.

– Att invigningen äger rum den 30 november är ingen slump, säger Örjan Molander på Kalmar läns museum. Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. Det känns bra att kunna ha en lite speciell inramning på vår invigning. Det går att göra skillnad, avslutar Örjan.