Utbildningar på Kalmar läns museum: Kalmar Energi

Anna Karlsson, VD på Kalmar Energi, berättar om sina erfarenheter av utbildningar arrangerade av Kalmar läns museum.