Jean Baptiste Bernadotte

Jean Baptiste Bernadotte – från kronprins till Karl XIV Johan

Med Peter Danielsson

”Ingen har lyft en bana liknande min” konstaterade denne man den 11 februari 1844, några veckor före sin död. I dag tar vi detta påstående som utgångspunkt och följer mannen från Pau och hans tid på den svenska kungatronen 1818-1844.

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/