Rugstorparn och åldrandet

Med Peter Danielsson, historiker

Förr var alla mina lemmar mjuka…… ” – åldrandet och döden i ett historiskt perspektiv. Med avstamp i Helge Ruglands skulpturgrupper Gungbrädan och Begravningsfölje fokuserar vi idag på åldrandet och döden i gångna tider.

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Medverkande

Peter Danielsson

Historiker