Vilhelm Moberg – Ett författarliv

En av Sveriges stora författare genom tiderna är Vilhelm Moberg. Hans liv och författargärning står i centrum för dagens föredrag. Kanske får vi svar på varför Moberg aldrig fick Nobelpriset….

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/