Kanonnytt

Regalskeppet Kronan var vid sin tid ett av världens tyngst bestyckade fartyg. Hittills har inte mindre än 48 bronskanoner bärgats från Kronan sedan upptäckten 1980. Det är det största fyndet av bronskanoner i världen från ett vrak. Under de senaste fyra åren har de allra tyngsta kanonerna kunnat bärgas, tack vare värdefull assistans från Försvarsmakten och med ubåtsbärgningsfartyget Belos som dyk- och arbetsplattform.

Ny information om vraket av Kronan och alla dess föremål dyker ständigt upp, i takt med att vraket grävs ut. I flera fall motsäger fynden från botten de uppgifter om som återfinns i de skriftliga arkiven. Frågan är varför. Fyndlägena där kanonerna påträffas i och utanför vraket är i många fall förbryllande. Tunga kanoner återfinns i områden där betydligt lättare pjäser borde ligga. Dessa upptäckter ger värdefull information om bl a omständigheterna kring skeppets förlisning och nedbrytning när det slutligen hamnade på den plats där vraket ligger idag.

I podcasten får vi höra marinarkeologen och projektledaren för Kronan, Lars Einarsson, tillsammans med programledaren Andreas Juhl.

kronan