Riksamiralen Lorentz Creutz – vem var han?

Friherren och den tillförordnade riksamiralen för den svenska flottan Lorentz Creutz, har gått till historien som en sjökrigare med bristande kompetens, då han gick under med sitt flaggskepp Kronan. Men Creutz tid som flottans chef var mycket kort i förhållande till hans övriga livsgärning. Hans meriter som kunglig befallningshavande, godsägare, riksråd och chef för den svenska gruvindustrin vittnar om en handlingskraftig man med många spännande strängar på sin lyra. Hans liv fick dock ett abrupt och dramatiskt slut, när hans öde beseglades i farvattnen öster om Öland den 1 juni 1676.

Ett samtal med marinarkeologen och projektledaren för Kronan Lars Einarsson. Inspelning och produktion av Andreas Juhl för Kalmar läns museum. 

Vill du lyssna på fler poddar om Kronan? Här hittar du alla: https://kalmarlansmuseum.se/podcast/kategori/regalskeppet-kronan/

Mycket nöje!

kronan