Kata Dalström – agitatorns livsresa

I början av 1900-talet var namnet Kata Dalström på allas läppar oavsett om man uppskattade hennes radikala budskap eller inte. Skaror av åhörare fylkades och diskussionens vågor gick höga! I denna podd får vi följa den kvinnliga agitatorns tankeväckande livsresa från Emtöholm 1858 till Stockholm 1923. Med historiker Peter Danielsson i samtal med Andreas Juhl Kalmar läns museum. Inspelning och produktion av Andreas Juhl för Kalmar läns museum.

historia katadalström västervik