Historieklubbar – nu ett länsprojekt

I tre år har Kalmar läns museum i samarbete med Kalmar stads hembygdsförening ansvarat för ”Historieklubben”, en mötesplats för historieintresserade barn mellan 9 och 12 år. För närvarande består klubben av 15 deltagare som träffas en kväll varannan vecka under skolans terminstider. Historieklubben träffas oftast på länsmuseet men gör också utflykter, studiebesök, dramatiserade stadsvandringar eller egna utställningar. Barnens intressen, nyfikenhet och önskemål styr verksamhetens innehåll. Historieklubben är avgiftsfri och finansieras för närvarande av en privat donation.

Sedan oktober 2021 finansierar Region Kalmar län, Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund ett projekt, en försöksverksamhet, för att sprida historieklubbar till fler kommuner i Kalmar län. Projektet utgår från de nationella kulturpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS). Genom projektet vill Kalmar läns museum inspirera länets hembygdsföreningar att starta lokala liknande historieklubbar tillsammans med en kulturinstitution där Kalmar läns museum har en övergripande roll.

– Många är nyfikna på sin lokala historia, vill veta mer om platsen där man bor, göra jämförelser mellan då och nu samt reflektera över framtiden. Nu kan vi erbjuda fler historieintresserade barn (med familjer) i Kalmar län denna möjlighet att bli involverade i en demokratisk process som kan få betydelse för kulturarvet och kulturmiljön i framtiden, säger Johan Thulin, ansvarig för Historieklubben på Kalmar läns museum.

Södermöre, Räpplinge och Västervik först ut

När projektet startade fick hembygdsföreningar anmäla intresse. Tre stycken hembygdsföreningar med geografisk spridning i länet valdes ut: Södermöre, Räpplinge och en av hembygdsföreningarna i Västervik tillsammans med Västerviks museum.

Samarbetet startade med en träff där Kalmar läns museum berättade om Historieklubben och presenterade verksamheten. Arbetet har sedan fortsatt med att tillsammans med respektive förening inventera möjligheterna att starta en verksamhet för barn och unga genom att se hur föreningen kan använda den lokala kulturmiljöns platser och berättelser för att kunna utmana barnen med uppdrag ”på riktigt” i en lagom blandning av teori och praktiska sysslor. Verksamheten ger många “ringar på vattnet” då även barnens familjer blir delaktiga, nyfikna och intresserade!

Målet är att bilda en lokal historieklubb som träffas regelbundet. Tanken är att Kalmar läns museum är med vid uppstarten med barnen i den nybildade historieklubben men att hembygdsföreningen så småningom driver historieklubben i egen regi med Kalmar läns museum som bollblank.

Ny ansökan på gång

Projektet pågår från oktober 2021 till juni 2022. Planering för en ny ansökan för att starta fler historieklubbar pågår.

Mer information

Har du frågor eller funderingar om projketet med historieklubbar hör du av dig till:

Johan Thulin, ansvarig för projketet med historieklubbar och Historieklubben på Kalmar läns museum
Tfn: 0480-45 13 46
E-post: johan.thulin@kalmarlansmuseum.se

Läs mer om Historieklubbens verksamhet på länsmuseets webbplats