Debatt: Hur ska vi utveckla stationsområdet?

Välkommen till stadsbyggnadsdebatt! Stationsområdet i Kalmar står inför förändringar. Området delar idag av den gamla staden från 1600-talsstaden när det istället skulle knyta ihop stadsdelarna. Hur utvecklar man stationsområdet med funktionalitet och med kulturhistorisk hänsyn? Vad kan man använda de olika ytorna och byggnaderna till?

Kalmar läns museum och Kalmar kommun inbjuder till debatt. Kom gärna laddad med förslag och frågor! Kvällen inleds med anföranden av Björn Strimfors, stadsarkitekt Kalmar kommun och Liselotte Jumme, byggnadsantikvarie Kalmar läns museum. Moderator är Kjell-Håkan Arnell, f d länsantikvarie Länsstyrelsen Kalmar län.