Kulturarvets värde – i några olika perspektiv

Med Maja Heuer o Fredrik Wiebert

En föreläsning om några olika sätt för att värdera vårt kulturarv. Vad värdesätter vi idag och vad kommer vi att värdesätta i framtiden? Vilka olika typer av värden kan vi använda? Och går det att värdera kultur i kronor och ören?

Med Maja Heuer och Fredrik Wiebert, projektledare för Unika historiska Kalmar län, utgår från en modell och redogör för olika sätt att värdera vårt kulturarv.

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Medverkande

Fredrik Wiebert

Projektledare Unikaprojektet