Vi minns syskonen Kullzén

Med Helen Andersson, pedagog på Kalmar läns museum samt Peter Danielsson, Claes Ågren, Örjan Molander, Bengt Bengtsson, Stig Enström och Maud Lindegårdh, redaktionskommitté för Kristoffergillets årskrönika.

Minns du syskonen Kullzén? Henning med sitt antikvariat och Signe i sin pappershandel? Nu ska Kalmarfamiljen Kullzén skildras i Kristoffergillets nästa årskrönika.

Kvällen inleds med att länsmuseets pedagog Helen Andersson berättar om syskonen Kullzéns liv och verk i ett personligt hållet berättarprogram. Syskonen levde och arbetade i samma fastighet livet ut. Relationen dem emellan var stundtals rätt kärv, men när kooperationen ville köpa deras hus inför etableringen av det stora Domusvaruhuset i kvarteret, höll de enträget ihop och vägrade sälja.

Efter berättandet, är du som publik varmt välkommen att dela med dig av dina egna minnen. Ta gärna med dig fotografier eller andra minnessaker om du har. Ditt bidrag är värdefullt inför arbetet med årskrönikan.

Sändningen startar på utsatt tid. Föreläsningen kan komma att börja något senare.

Medverkande