Yppighet och överflöd – En inblick i 1700-talets förbjudna mode

Med Adam Norman, dräkthistoriker.

År 1766 kommer en lag som förbjuder vissa detaljer i klädedräkten. Båtsmansänkor förbjuds att bära halvsiden, alla silkesspetsar med en bredd över en tum förbjuds och den som bar en plym i hatten kunde straffas med tvåhundra daler silvermynts böter. Hur ska vi förstå dessa lagar? Vad var deras syfte och vilken roll spelade de i dåtiden samhälle? Följ med på en resa tillbaka i tiden, då kläderna tydligt signalerade vem du var och lagar styrde vilka kläder du fick bära.   

Prenumerera på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Medverkande