Forskning pågår om Ölands fornborgar

En aktiv roll i utställningsseriens utveckling och innehåll har forskningsprogrammet om Ölands fornborgar. År 2022 beviljade Riksbankens jubileumsfond 43 miljoner till programmet ”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700”. Programmet kommer pågå i åtta och leds av arkeologer vid Stockholms universitet, och där ingår även arkeologer vid Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum.

På en särskild plats i utställningen kommer besökaren att kunna ta del av den senaste forskningen. 

Om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet kommer att undersöka människorna och samhällena som använde fornborgarna på Öland och placera dem i sitt skandinaviska och europeiska sammanhang. Målet är att avslöja hemligheterna bakom deras konstruktion, användning, övergivande, samt eventuell återanvändning under senare perioder. Den insamlade informationen kommer sedan att sammanlänkas med externa faktorer, inklusive klimatförändringar. Forskarna strävar inte bara efter att kasta ljus över det förflutna utan ser också hur dessa insikter kan vara relevanta för vår tid. Genom att öka förståelsen för hur människor agerade under perioder av kris, konflikt och klimatförändringar kan de dra paralleller till nutida utmaningar och möjligheter. På så vis blir forskningen en nyckel till att bättre navigera och förstå vår egen tid genom att grunda oss i erfarenheterna från det förflutna. 

Forskningen kommer att ta reda på hur samhällen, under stora klimathändelser och pandemier, har hanterat konflikter och kriser och hur detta har förändrat samhällen när det gäller ekonomi, kulturella uttryck och religiösa övertygelser. Det kommer tydliggöra deras roll och se om kriser fungerar som drivkrafter eller hämmande faktorer för samhällsutvecklingen.

Med ledande expertis inom området och toppmoderna metoder har forskarna en unik möjlighet att studera processer som leder till samhällskriser och samhällets respons, orsakade av externa faktorer såsom klimatförändringar, smittsamma sjukdomar och krigföring — förhållanden som inte är särskilt olika de situationer som många länder i världen står inför idag under en uppvärmande klimatperiod, covid-19 och världsomspännande konflikter.

Läs mer om forskningsprogrammet på deras webbsida (nytt fönster).

Foto: Daniel Lindskog