19 april 2018

Foto från undersökningen av gravröse vid E22

Foto Nicholas Nilsson.