Med stöd av Försvarsmakten utforskas regalskeppet Kronans utsida

På drygt 26 meters djup, 6 km öster om Öland vilar vraket av regalskeppet Kronan. Vraket kantrade vid förlisningen den 1 juni 1676 åt babord. Babordssidan sjönk sedan ned i den fasta leran på Östersjöns botten, med utsidan nedåt. Efter att Kalmar läns museum undersökt vrakets innanmäte under 40 år, har nu turen kommit till att försöka skapa en bild av hur Kronans exteriör såg ut.

Försvarsmakten med Första ubåtsflottiljen assisterar Kronanprojektet med dykare och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos som arbetsplattform. Samarbetet med Försvarsmakten är en förutsättning för att göra det möjligt att utföra det tidskrävande och riskfyllda arbetet att gräva under fartygssidan. Bilden av hur det gigantiska regalskeppet byggdes och utsmyckades utvändigt, börjar nu sakta men säkert klarna.

Nu har ett provschakt grävts med hjälp av en tryckluftsdriven slamsug, längs babordssidans reling vid övergången mellan skeppets skansdäck och det underliggande övre kanondäcket. Ett stort antal skulpterade trästycken har kunnat friläggas och bärgas. Innan det tidskrävande konserveringsarbetet tar vid, kan nu länsmuseet visa upp delar av det skulpturmaterial som prytt det Kronan. Kontrasten mellan krigsmaskinen Kronan med sina mer än hundra bronskanoner och ett skepp i formen av ett flytande palats, speglar bilden av den i våra ögon, motsägelsefulla bilden av 1600-talets stilideal och förhärligandet av den svenska stormakten.

Under nästa år kommer arbetet med att frilägga och kartlägga skeppets utsida att fortsatta. Efter 345 år är det förhoppningsvis dags för Kronan att återigen glänsa och imponera på sin omgivning.

För mer information

Sofia Löveborn
Kommunikationschef, Försvarsmakten
Tfn: 070-550 19 15

Lars Einarsson
Projektledare för Kronan, Kalmar läns museum
Tfn: 070-661 67 71