Ny broschyr om hembygdsgårdar och deras tips på besöksmål

Nu blir det lättare att hitta till hembygdsgårdarna i Kalmar län! Lagom till semestertider presenterar Unika historiska Kalmar län en ny broschyr som samlar hembygdsföreningarna och deras bästa tips på besöksmål – en del välkända och andra okända. Broschyren ”Hembygdsgårdar & utflyktstips” kommer att finnas tillgänglig hos olika besöksmål och turistbyråer. Och naturligtvis hos hembygdsföreningarna själva.

Det känns roligt att samla hembygdsrörelsen i länet, säger Peter Danielsson från Kalmar läns hembygdsförbund. Här finns mängder av förslag på spännande utflykter för hela familjen. Och det händer väldigt mycket på hembygdsgårdar och andra platser som många inte känner till.

Hembygdsföreningarna i länet har själva haft möjligheten att föreslå besöksmål i sitt närområde. En del har föreslagit sin egen hembygdsgård medan andra har föreslagit andra intressanta platser som är värda ett besök.

Totalt finns det 87 olika besöksmål i broschyren. Det finns också 23 intressanta livsöden med koppling till länets kommuner. Och naturligtvis finns alla länets 118 hembygdsföreningar med. Allt är utmärkt på en karta så att det ska bli lätt att hitta.

När man ser broschyren inser man vilken enorm kraft det finns i hembygdsrörelsen, säger Julius Sääf på Ölands hembygdsförbund. Förhoppningen är naturligtvis att ännu fler familjer ska besöka hembygdsgårdarna och ta del av vårt kulturarv i länet.

Innehållet i broschyren är framtaget av hembygdsrörelsen själva. De har valt ut platserna som beskrivs och personerna som porträtteras. Trycksaken finansieras av projektet Unika historiska Kalmar län som har Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län som huvudfinansiärer.

Målet med trycksaken är dels att inspirera till besök på de beskrivna platserna. Men också att skapa förståelse för länets historia. Vi är övertygade om att väldigt många familjer vill veta mer om sin hembygd, säger Fredrik Wiebert, projektledare i Unika historiska Kalmar län.

Länk till broschyren

Läs broschyren ”Hembygdsgårdar och utflyktstips”

Om projektet Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bidrar till att fler besökare nyttjar kulturarvet vilket skapar möjligheter för regional tillväxt genom nya produkter för besöksnäringen.

Under projektets gång skapas det kluster med olika teman där företag och föreningar utvecklar olika produkter.

Kalmar kommun är projektägare med Kalmar läns museum som samverkanspartner. Övriga samarbetspartners är kommunerna Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik samt Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar länshembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.

Projektet sträcker sig från januari 2021 till april 2023 och finansieras av deltagande aktörer. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län är huvudfinansiärer.

 

Unika historiska Kalmar läns logotyp     Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp