Nu sätter vi upp nya kulturskyltar

Tänk om kulturskyltar kunde fungera som portaler till andra tider där vi kan möta människor och deras berättelser! Det var den övergripande visionen med ett nytt länsövergripande skyltsystem som nu har blivit verklighet.

Under maj och juni sätts 10 nya kulturskyltar upp runt om i Kalmar län. Skyltarna ingår i ett nytt länsövergripande skyltsystem för kulturskyltar som heter Kalmar läns Kulturarvsportal och som är framtaget inom projektet Unika historiska Kalmar län. De nya skyltarna ska fungera som en tidsreseportal som synliggör och sprider kunskap om platsens kulturarv och en mötesplats där besökare kan ta del av bygdens berättelser samt forma platsens framtida historia.

– När vi skapade Kalmar läns Kulturarvsportal ville vi inte bara skapa skyltar. Vi ville också visa hur ett skyltprogram på ett innovativt sätt kan göra skillnad för regionens lokala samhällen, kulturmiljöer och besöksmål, säger Maja Heuer, verksamhetsutvecklare på Kalmar läns museum.

Skyltarna tillgängliggör platsens kulturarv

Skyltsystemets koncept är att det ska bidra till platsutvecklingen i länet genom att skapa mötesplatser kring kulturarvet. Här ska besökaren kunna lyssna på berättelser, titta på filmmaterial eller till exempel ta en ljudkarta som besökaren kan använda för att gå runt och upptäcka alla platsens spännande berättelser. I förlängningen finns idéer om att addera interaktiva deltagandefunktioner så att besökaren kan lämna sina egna berättelser om platsen och på så sätt vara medskapare kring dess historia.

– Östra Småland och Öland är vår bästa del av världen där det finns mycket att se och upptäcka! Varje plats har sin historia och vi upplever att många bara väntar på att upptäckas men saknar en tillgänglig berättelse. Med de nya skyltarna kan den som är på utflykt, rastar hunden, promenerar med en vän eller på egen hand få möjlighet att ta del av platsens berättelser i sin vardag, säger Örjan Molander, museichef på Kalmar läns museum.

 Det finns ett stort behov i länet för att skapa mötesplatser både för de boende och för besökare. Speciellt i mindre bruksorter, finns det en stark efterfrågan eftersom industrin och på så sätt också de naturliga mötesplatserna ofta har försvunnit.

– Det man samlas kring på dessa platser är kulturarvet och utvecklingen av det eftersom det ofta är platsens gemensamma nämnare. Därför är det så intressant att använda just kulturarvet som en resurs för att skapa mötesplatser i sådana samhällen, säger Maja Heuer, verksamhetsutvecklare på Kalmar läns museum.

Här finns skyltarna

Skyltarna är placerade på de platser där projektet län bedrev platsutveckling. De har blivit väl mottagna av platsens boende, företag och föreningar eftersom dessa var också delaktiga i skapandet av skyltarna. Vissa föreningar planerar att ha en särskild invigning av sin skylt.

  • Bergkvara: i hamnen
  • Vissefjärda: vid Vissefjärda kyrka
  • Rockneby: vid Allaktivitetshuset
  • Gullringen: vid biblioteket (montering pågår)
  • Virserum: i parken vid bron (montering pågår)
  • Västervik: vid Träbåtsbryggan (montering pågår)
  • Påskallavik: i hamnen
  • Berga: vid stationen
  • Mörbylånga: Skansgatan i Sockerbruksområdet
  • Nybro: Badhusparken, bakom simhallen vid lekplatsen

Många möjligheter

Det nya skyltsystemet har växt fram inom projektet Unika historiska Kalmar län och har utvecklats i samverkan med representanter från kommuner, närings- och föreningslivet, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, länets hembygdsförbund, Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum. Det har dessutom ingått konstruktörer, en formgivare och en tillgänglighetskonsult i arbetsgruppen. Efter projektets slut kommer Kalmar läns museum ta över konceptet och tillsammans med lokala och regionala samarbetspartners ta ett långsiktigt ansvar för tillsyn och förvaltning av skyltarna. Skyltsystemet består av ett flexibelt modulsystem som företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner med flera kan beställa i olika utformning och prisklasser. Det innebär att beställaren kan få en helt skräddarsydd lösning. Skyltarnas material kopplar an till länets främsta material: trä, glas och sten.