Pressvisning av utställning om ”Kärleksstigen” i Nybro

På Valborgsmässoafton i samband med Kärleksdagen i Nybro invigs utställningen ”Spot on–Störst av allt är kärleken”. Vi hälsar media varmt välkommen till pressvisning innan utställningen öppnar för allmänheten.

Datum & Tid

Torsdag 28 april 2022 klockan 10.00

Plats

Entrén vid Designarkivet, Pukebergarnas väg 24, Nybro

Medverkande

Nybro kommun, lokala företag samt Maja Heuer, projektledare för Unika historiska Kalmar län, närvarar och finns tillgängliga för intervjuer.

Anmälan

Föranmälan till pressvisningen sker till Maja Heuer via e-post maja.heuer@kalmarlansmuseum.se.

Om utställningen

Projektet Unika historiska Kalmar läns senaste utställning knyter an till att projektet i samarbete med Nybro kommun, företag och föreningar ska utveckla platsen ”Kärleksstigen”, som är en del av Badhusparken i Nybro, under 2022. Förutom olika besöksnäringsprodukter kommer det också skapas spännande upplevelser på själva ”Kärleksstigen” där man kan ta del av folks berättelser om kärlek.

Utställningens besökare får ta del av personliga kärleksupplevelser som antikvarie Gabriella Johansson från Kalmar läns museum har samlat in från Nybrobor. Och visst är det så att Brunnsparken och området kring det som idag kallas för Kärleksstigen förekommer ofta i de nutida kärleksberättelserna! Både Thebacken och Linnéasjön gör också ett gästspel i ett par av de nedtecknade berättelserna, vilket är ett bevis för att området har en koppling till allt som har med kärlek och förälskelse att göra.

– Med utställningen vill vi synliggöra Kärleksstigen som mötesplats genom tiderna och inspirera till hur Nybrobors berättelser tillsammans med den lokala historien kan bidra till nya samarbeten mellan olika aktörer för att skapa nya besöksnäringsprodukter, säger Maja Heuer, projektledare Unika historiska Kalmar län.

Utställningen visas i entréhallen vid Designarkivet i Pukeberg i Nybro från den 30 april till den 22 maj 2022.

Om projektet Unika historiska Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla närings- och föreningslivet och skapa nya unika besöksnäringsprodukter med kulturarvet som resurs. Projektet arrangerar en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling genom platsutveckling. Under projektets gång skapas det kluster med olika teman där företag och föreningar erbjuder olika produkter. I samband med det visas olika utställningar i form av det återkommande utställningsformatet ”Spot on” som sätter ljus på dessa teman.

Under 2021 har det valts ut olika platser i länet som detta år ska utvecklas genom att det skapas, arrangeras och genomförs olika återkommande evenemang med upplevelse- och besökspaket.

Kalmar kommun är projektägare med Kalmar läns museum som samverkanspartner. Övriga samarbetspartners är kommunerna Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik samt Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund.

Projektet sträcker sig från januari 2021 till april 2023 och finansieras av deltagande aktörer, Region Kalmar län och EU:s regionalfond.

Läs mer: https://www.facebook.com/unikahistoriskakalmarlanhttp://www.kalmarlansmuseum.se/byggnadsvard/unika-historiska-kalmar-lan/

Unika historiska Kalmar läns logotyp    Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp